Wat doet Stabiton
2024-07-15
 
Ingrijpende energetische renovatie (IER) (huidig)
Definitie
De ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie waarbij:
voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, worden geïsoleerd én
voorwaarde 2: minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren worden volledig vervangen.
Deze voorwaarden geldt voor elke EPB-eenheid.
Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) is er altijd de medewerking van een architect nodig. Hij dient dan uw bouwaanvraag in.
Bij een IER ontvangt men een EPC-Bouw bij de EPB-aangifte. Er is dus ook een EPB-verslaggever nodig. De datum van de bouwaanvraag bepaalt de geldende EPB-eisen waaraan men dient te voldoen.
Bijzondere situaties
In twee specifieke gevallen kan een (gewone) renovatie als een ingrijpende energetische renovatie (IER) worden beschouwd.
Minstens 75% van de schil in contact met de buitenomgeving moet worden (na)geïsoleerd.
Tenminste de opwekkers moeten worden vervangen.
Indien men niet aan beide voorwaarden kan voldoen, kan men voor één van de twee voorwaarden een afwijking aanvragen bij het VEKA (Vlaams Energie Agentschap)
Eisen
Voldoet uw project aan de definitie van een IER? Dan moet u aan de eisen voldoen voor IER.
Bovenop de eisen bij een gewone renovatie, streeft u bij een IER naar een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en men laat een ventilatiesysteem plaatsen.
1: de 75%-grens
Zoals gesteld, moeten minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies – die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving – worden geïsoleerd.
Op de website van energiesparen [pagina Ingrijpende energetische renovatie (IER) (huidig)] worden de scheidingsconstructies opgesomd:
die meetellen als geïsoleerd;
die niet meetellen als geïsoleerd;
en die in het totaal dienen in rekening te worden gebracht.
2: vervangen opwekker
De technische installaties die bij een IER beschouwd worden, zijn dezelfde installaties die bij nieuwbouw de energieprestatie beïnvloeden, namelijk installaties voor:
ruimteverwarming en -koeling;
sanitair warm water;
hulpenergie;
productie van elekticiteit door PV (Photo Voltaic) of WKK (Warmtekrachtkoppeling).
Op die manier kan bij een IER, volgens dezelfde rekenmethode als bij nieuwbouw, een E-peil worden berekend.
In de meeste bestaande woningen is voor het uitvoeren van de werken geen ventilatiesysteem aanwezig. (Zonne)boilers en/of een foto-voltaïsche installatie kan (kunnen) al wel zijn geplaatst. Hiermee wordt rekening gehouden.
Onder 'opwekkers' verstaat men dan ook enkel de opwekker voor warmte of koude, dus voor verwarming en koeling.
Hiermee wil men de opdrachtgevers stimuleren om de meest doorslaggevende verbruiker, namelijk de opwekker voor verwarming of koeling, te vervangen.
Vanuit die filosofie moet de (zonne)boiler niet mee worden vervangen om van een IER te mogen spreken en mag men bestaande (zonne)boilers, PV-panelen, radiatoren … meenemen in de E-peilberekening.
Wordt een bestaande (zonne)boiler echter vervangen en blijft de verwarmingsketel behouden, dan spreken we niet van een IER, maar van een gewone renovatie. De meest doorslaggevende verbruiker blijft immers behouden en kan bij het inrekenen als een IER leiden tot een boete voor het niet voldoen aan de E-peileis.
Voorbeeld van mogelijke situaties Aard van de werken
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden op dezelfde plaats. Renovatie
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) wordt verplaatst naar een andere plaats binnen dezelfde EPB-eenheid. Renovatie
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden en er wordt een nieuwe warmteopwekker bijgeplaatst. Renovatie
De bestaande warmteopwekker wordt vervangen. Delen van de technische installaties blijven echter behouden, bv. een aantal leidingen of een aantal afgifte-elementen. IER
De bestaande installatie heeft twee ketels die instaan voor de verwarming. Bij de renovatie wordt slechts één ketel van de twee vervangen. Renovatie
Oorspronkelijk is er geen verwarmingsinstallatie aanwezig en tijdens de renovatiewerken wordt er een geplaatst. IER
IER en andere werken
IER kunnen samen met andere werken, die anders worden gedefinieerd, worden uitgevoerd.
IER plus ontmanteling
Dan kiest men voor ontmanteling.
IER plus gedeeltelijke herbouw van 75% van de scheidingsconstructies
Dan kiest men voor gedeeltelijke herbouw
IER naast een grote uitbreiding
Als de grote uitbreiding een bijkomend beschermd volume heeft groter dan 800 m3, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, dan geldt:
Indien het totaal slechts één woonheid is, wordt het E-peil berekend voor de volledige wooneenheid. Dat gezamenlijke E-peil moet voldoen aan de eisen gesteld bij ingrijpende energetische renovaties.
Als het geheel meerdere wooneenheden (of één of meerdere EPN-eenheden) bevat of, als een ingrijpende energetische renovatie gecombineerd wordt met andere werken die vallen onder de aard van de werken 'nieuwbouw', dan:
moet het gebouw verder worden opgedeeld in EPB-eenheden. Voor die afzonderlijke EPB-eenheden gelden verschillende eisenpakketten, op basis van de verschillende aard van de werken.
Stabiton bvba is uw aangewezen partner om U correct advies te verstrekken en U te begeleiden bij de uitvoering van ingrijpende energetische renovatie. Maak een afspraak en we zoeken samen naar een passende oplossing.
Gekende eisen voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2022
EPB-eisen
(eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat)
Bestemming
 
Aard van het werk   Wonen Niet-residentieel Industrie
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
(*) voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen.
Thermische isolatie S waarde max. 28 (wooneenheid) en maximale U-waarden Maximale U–waarden Maximaal K40 (gebouw) en maximale U–waarden
Energieprestatie E-peil max. E30 (wooneenheid) Maximaal E-peil(*) (in functie van de functionele delen)
Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid) Minimale ventilatievoorzieningen Minimale ventilatievoorzieningen
Hernieuwbare energie ≥ 15 kW/m2∙jaar ≥ 20 kW/m2∙jaar
Installaties Minimale installatie-eisen
Ingrijpende energetische renovatie Thermische isolatie Maximale U-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) Volg de eisen bij renovatie
Energieprestatie E-peil max. E60 (wooneenheid) Maximaal E-peil (in functie van de functionele delen)
Installaties
Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen
Hernieuwbare energie ≥ 15 kWh/m2∙jaar ≥ 15 kWh/m2∙jaar
Renovatie Thermische isolatie Maximale U-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen)
Energieprestatie
Installaties Minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties)
Binnenklimaat
Minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten)
Ventilatie-eisen
(voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel)
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35