Wat doet Stabiton
2024-07-15
 
Bouwen, verbouwen, renoveren, benoveren
Begrippen
Er worden zeer veel begrippen en omschrijvingen gebruikt in de bouwsector. Misschien is het goed om de in deze rubriek gebruikte, even te duiden.
Bouwen is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vergroten, vernieuwen, of veranderen van een bouwwerk wordt aangeduid.
Verbouwen is het proces waarbij men een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw aanbrengt.
Dit kan een uitbreiding zijn, maar ook een gewijzigde indeling. Zo is een bijkeuken aan een huis bouwen een verbouwing, maar ook het plaatsen van een nieuwe badkamer.
Renoveren is herstellen, of wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen, van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of vervangende nieuwbouw. Een grondige verbouwing is een renovatie.
BENOveren is een werkwoord dat men tegenwoordig gebruikt om aan te duiden, dat men BEter gaat reNOveren dan gebruikelijk is. Men heeft daarbij hogere ambities op het vlak van energieprestaties. De renovatie is goed gepland met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd en, ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.
Nieuwbouw
Grond kopen, een nieuwe woning bouwen, veel mensen doen het. We zeggen wel eens, dat we geboren zijn met baksteen in de maag. En dat is ook normaal. Een dak boven het hoofd hebben is nu eenmaal een basisbehoefte om te kunnen overleven. Maar een geschikte grond zoeken die bovendien nog betaalbaar is, wordt alsmaar moeilijker. Bovendien wordt de beschikbare grond heel schaars waardoor een verbouwing van een bestaande woning dikwijls aangewezen is.
Renoveren
Renoveren is drastisch. Het is nauwelijks te vergelijken met nieuwbouw, waarbij je van nul kan starten. De bestaande indeling en structuur van het te verbouwen huis bepalen ontwerp, werkwijze, planning en uiteindelijke kosten van de renovatie. De vraag die men moet beantwoorden is dan ook: 'is verbouwen interessanter dan bouwen'. Deze vraag beantwoorden is moeilijker, omdat elke situatie verschillend is. Niet elk huis is geschikt voor een totaalrenovatie. De pro’s en contra’s dienen dan op een rijtje te worden geplaatst. Hieronder vind je een aantal argumenten die richtinggevend zijn bij het kiezen voor een verbouwing/renovatie.
Een bestaande woning heeft een geschiedenis, is gebouwd volgens architecturale inzichten van zijn bouwperiode en is normaal opgetrokken uit traditionele materialen.
De aankoopprijs ligt lager dan bij een nieuwbouw. Ook de registratiekosten, en het gehanteerde BTW-tarief ligt lager.
Men kan de kosten spreiden door op een eigen tempo de renovatie van het gebouw aan te pakken. Tegelijkertijd bespaart men op huurkosten omdat men al in de eigen woning woont.
Men hoeft geen aparte bouwgrond te kopen. Men kan meer rekening houden met een locatie die geschikter is voor woon-werkverkeer, familiale banden, sociale en culturele engagementen en interesses…
Energiezuinig
Als men de keuze heeft gemaakt tot verbouwen/renoveren, dan wordt men automatisch geconfronteerd met de energiezuinigheid van het te verbouwen pand in zijn geheel en van de diverse te renoveren onderdelen. Het is cruciaal om daar van in het begin rekening mee te houden, achteraf bijsturen is moeilijker. Het zorgt voor:
een lagere energiefactuur,
meer wooncomfort en
de waarde van uw woning verhoogd.
Energiezuinig verbouwen of renoveren, wat houdt dat nu in? In het kort gezegd: de volgende punten professioneel uitwerken en je laten bijstaan door deskundigen terzake. Meer uitleg over elk aspect vindt u in deze website.
Isolatie en luchtdichtheid
Ramen en beglazing
Verwarming en koeling
Sanitair warm water
Ventilatie
Verlichting
Elektrische toestellen
Groene energie
Laadpunten elektrische voertuigen
Energiezuinig verbouwen wordt nu nog financieel ondersteund door de Vlaamse overheid.
Bij bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de energieprestatieregelgeving (EPB) voldoen.
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35