Wat doet Stabiton
2024-07-15
 
Bijna energieneutraal
BEN staat voor bijna-energieneutraal
Bouwen volgens de BEN-principes is vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, zelfs in heel Europa. BEN-woningen hebben heel weinig energie nodig voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie, koeling.
BEN-eisen
De Vlaamse Regering legde reeds op 29 november 2013 vast aan welk E-peil en eisenpakket gebouwen in 2021 moesten voldoen, om te beantwoorden aan het BEN-niveau.
Een BEN-gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen die gelden in het jaar van de vergunningsaanvraag of melding en aan een strenger E-peil. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw verschilt dat maximaal E-peil:
Vanaf 2014 moest een BEN-wooneenheid een E-peil hebben dat lager dan of gelijk was aan E30.
Van 2014 tot 2017 moest een BEN-school of BEN-kantoor een E-peil hebben lager dan of gelijk aan E40.
Vanaf 1 januari 2017 moeten nieuwe en herbouwde niet-residentiële BEN-gebouwen (scholen, kantoren, ziekenhuizen, horeca,…) voldoen aan een maximale E-peileis. Dit hangt af van de samenstelling van het gebouw. Om te voldoen aan BEN, mogen de functies maximaal het E-peil van 2021 halen.
Functie E-peil eis vanaf 2021-01-01
Logeerfunctie 70
Kantoor 50
Onderwijs 55
Gezondheidszorg met verblijf 70
Gezondheidszorg zonder verblijf 65
Gezondheidszorg operatiezalen 50
Bijeenkomst hoge bezetting 65
Bijeenkomst lage bezetting 65
Keuken 60
Handel 60
Sport, sporthal, sportzaal 50
Sport fitness, dans 40
Sport sauna, zwembad 50
Technische ruimten 45
Gemeenschappelijk 50
Andere 80
Onbekend 80
Opmerkingen
Als geen of onvoldoende hernieuwbare energie is voorzien, maar wel is voldaan aan een 10% strenger E-peil dan de E-peileis van het aanvraagjaar, dan is voldaan aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.
De Vlaamse Regering evalueert elke twee jaar het eisenpakket. Als naar aanleiding van die evaluatie het eisenpakket wordt aangepast, wordt de definitie van een BEN-gebouw mee verfijnd.
Stabiton bv is uw aangewezen partner om U correct advies te verstrekken en u te begeleiden bij uw BENOvatie wensen. Kom even langs, neem contact en overtuig jezelf.
Waarom BENOveren
Gewoon renoveren doet men niet meer. Wie verstandig is BENOveert omdat dit tal van voordelen biedt.
Een lagere energiefactuur
Een woning die onvoldoende is geïsoleerd en niet goed is verlucht, verliest enorm veel energie.
Daar aandacht voor hebben en er echt concreet iets aan doen, zorgt ervoor dat men niet langer onnodig veel energie verbruikt.
Meer comfort
Een woning die goed is geïsoleerd en verlucht zorgt voor aangename constante temperaturen. En dit zowel in de winter, in de tussenseizoenen als in de zomer. Dat is aangenamer en comfortabeler wonen.
Gezonder binnenklimaat
Een goed verluchte woning zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Meer zuurstof, minder vervuilde of vochtige lucht. Het is veel beter voor de gezondheid van alle bewoners.
Esthetische meerwaarde
Bij BENOvatiewerken die het thermisch comfort verbeteren, is het heel interessant om deze te combineren met nieuwe buiten- en/of binnen afwerkingen. Gevels, dak, schilder- en behangwerken… Een aantrekkelijker woning, een kans voor een esthetischer meerwaarde.
Financiële meerwaarde
Wie op een slimme en deskundige manier BENOveert zorgt er voor dat zijn woning in marktwaarde stijgt en zijn waarde behoudt.
Nodig voor ons klimaat
Een geBENOveerde woning heeft minder ruimteverwarming nodig en stoot dan ook minder CO2 uit. Als er dan ook nog hernieuwbare energie wordt gebruikt, reduceert men de CO2 tot een minimum.
Je woning klaar voor je oude dag
BENoveren hoeft niet alleen de energiebehoefte te laten dalen, en het binnenklimaat te verbeteren. Het is ook de kans om het gebruiksgemak, de veiligheid en de toegankelijkheid van de woning te bevorderen. Zo kan men langer in zijn eigen huis blijven wonen en op latere leeftijd genieten van een geBENOveerde woning.
Minder onderhoud
Bij een geBENOveerde woning wordt de verwarming, het sanitair en de verluchting goed aangepakt. Dat vermindert in grote mate kleine en grote herstellingen en onderhoud aan de technische installaties.
Vandaag haalbaar
Vele BENOvatie doelstellingen zijn nu al haalbaar. Met de huidige technieken kan men perfect inspelen op de specifieke situatie, en voor de meeste woningen de huidige BENOvatie doelstellingen bereiken. Alle doelstellingen moeten ook niet tegelijkertijd worden behaald. Men kan stap voor stap BENOveren.
De overheid ondersteunt
Door te BENOveren bewijs je het milieu, jezelf en je portemonnee een dienst, maar het blijft natuurlijk een investering. Gelukkig biedt de overheid heel wat ondersteunende maatregelen aan die BENOveren betaalbaarder maken: de renovatiepremie, premies via de netbeheerder, energieleningen …
Huidige BENOvatiedoelstellingen
Nieuwbouw of gelijkwaardig Renovatie Ingrijpende energetische renovatie
Thermische isolatie
S-Peileis Maximaal S31 Niet van toepassing Niet van toepassing
Umax-waarden Daken en plafonds 0,24 De nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde buitenmuren, daken, vloeren, ramen, deuren … moeten aan de maximale U-waarden voldoen (zie nieuwbouw). De nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde buitenmuren, daken, vloeren, ramen, deuren … moeten aan de maximale U-waarden voldoen (zie nieuwbouw). Ook de na-isolatie van bestaande spouwmuren moet aan een maximaal toelaatbare U-waarde voldoen. De bestaande spouwmuren met navulling mogen maximaal een U-waarde van 0,55 W/m²K hebben.
Buitenmuren 0.24
Vloeren 0,24
Vensters 1,50
Beglazing 1,10
Deuren en poorten 2,00
Binnenklimaateisen
Ventilatie Een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D plaatsen. Toevoer- en afvoervoorzieningen plaatsen in nieuwe ruimten en toevoervoorzieningen in verbouwde ruimten waar vensters vervangen en/of toegevoegd worden. Een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D plaatsen
Oververhitting De oververhittingsindicator moet onder een drempelwaarde (6500 KWh) blijven. Niet van toepassing Niet van toepassing
Energieprestatie-eisen
E-peileis E30 is het maximum voor een nieuwe wooneenheid. E30 komt overeen met 'BEN' (bijna-energieneutraal), de standaard voor nieuwbouwwoningen vanaf 2021. Niet van toepassing E70 is het maximum voor elke wooneenheid. Vanaf 2022 wordt het E-peil maximaal E60.
Hernieuwbare energie Aandeel hernieuwbare energie is minstens 15 kWh/m2. Niet van toepassing Aandeel hernieuwbare energie is minstens 15 kWh/m2.
Installatie-eis Niet van toepassing Nieuwe, vernieuwde of toegevoegde installaties moeten voldoen aan minimale rendementen en vermogens. Niet van toepassing
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35